Öronlappsmössa med en liten tofs / The Pompom Baby Cap

Bild

Svenska (english version further down)

Mössan: Lägg upp 102 m på strumpsticka 4 mm. Sticka resår (2r 2a) tills arbetet mäter 9 cm. (Byt eventuellt färg på garnet här) Därefter byt till rätstickning i ytterligare 6 cm. Minska med två maskor jämt fördelat över varvet så att du nu har 100 maskor.

Nu börjar minskningen: Sätt markörer efter var 20:e maska, det ska vara sammanlagt 5 markörer. På vartannat varv stickas 2m tillsammans före och efter varje markör (det minskas alltså med 10 maskor på varje varv). Efter tre minskningar stickas ett varv, därefter minskas det varje varv 4 gånger. (Innan minskningen på varje varv bytte jag färg på garnet.) Sticka två maskor tillsammans de följande två varven. Dra igenom garnet genom öglorna på de återstående maskorna och fräst garnet på insidan.

Vik resåren dubbel och sy fast kanten på insidan.

Öronlapp nr 1: Plocka upp 31 maskor längs med den stickade resåren längst ner på mössan. Sticka mosstickning: 1r, *1r, 1a* upprepa från *. Avsluta varvet med 1r. Efter 3 varv minskas med sammanlagt två maskor genom att sticka 2m tillsammans efter den första maskan och före den sista maskan. Sticka ytterligare 2 varv och minska med 2m på samma sätt igen. Fortsätt därefter med minskning på vartannat varv tills 25m återstår. Då minskas det med 2m på varje varv. När 5 maskor återstår sticka 2m tills, 1m, 2m tills. Maska av och fäst garnet.

Öronlapp nr 2: Plocka upp 31 m ca 4 cm från den första öronlappen. Sticka på samma sätt som öronlapp nr 1.

Bild

Virkad kant: Börja längst upp på öronlappen, där du började plocka upp maskorna. Virka fm längs med kanten tills du kommer till spetsen på öronlappen. Fortsätt med lm i ca 20 cm, vänd arbetet och virka sm hela vägen tillbaka till spetsen på öronlappen. Fortsätt med fm längs med andra sidan tills du kommer till toppen på öronlappen. Fäst garnet och gör likadant på andra sidan.

Tofs: Klipp ut två runda skivor i kartong, 4,5 cm i diameter. (pompom template) Gör ett hål i mitten som har 2 cm i diameter. På YouTube finns en video som visar hur du gör tofsen och fäster den på mössan.

Fäst alla lösa garnändar. Klart!

The cap: Cast on 102 stitches on double pointed needles. K2 P2 until it measures 9 cm (I changed from green to grey yarn here). Knit for another 6 cm. Reduce the number of stitches to 100 by knitting 2 stitches together two times during the next round.

Now it is time for the decrease: Place markers after every 20 stitches (altogether 5 markers) Every second round, k2tog before and after every marker. After 3 decreases knit 1 round, then decrease every round 4 times. On the next 2 rounds, k2tog all round. Pull the yarn through the remaining stitches and fasten on the inside.

Fold the elastic border double and fasten on the inside.

Earflap no 1: Pick up 31 stitches on the bottom of the folded border. Continue in garter stitches: K1 *k1, p1* repeat * end the round with k1. After 3 rounds decrease by 2 stitches by k2tog after the first stitch and before the last stitch. Continue for another 2 rounds, then repeat the decrease as above. Thereafter make the decrease every second round until 25 stitches are left on the needle, then decrease every row. When there are 5 stitches left, k2tog, k1, k2tog. Bind of.

Earflap no 2: Pick up 31 stitches 4 cm away from the first earflap. Knit it in the same way as earflap no 1.

Border crochet: Start at the top of the earflap, where you picked up the stitches. Dc along the edge until you reach the pointy end. Continue with ch for about 20 cm or as long as you would like the strings. Sc back along the string until you are back at the edge of the earflap. Continue up the edge. Fasten the yarn and do the same on the other earflap.

Bild

Pompom: Cut 2 discs of cardboard, 4,5 cm in diameter. (pompom template Watch the tutorial on Youtube on how to bind the yarn and fasten the pompom.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s